VERANTWOORDE PRODUCTIE

Wij geloven dat duurzaam drukken niet ophoudt bij materialen. Onze productieprocessen zijn ontworpen om afval en energieverbruik tot een minimum te beperken.

EEN MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF

Met geavanceerde technologie optimaliseren we de oplagen, zodat elke pagina telt. Onze energiezuinige machines, gecombineerd met milieubewuste inkten, resulteren in levendige afdrukken die even groen als opvallend zijn.

Onze digitale drukpersen zijn CO2 neutraal. Onze persen zijn zeer energiezuinig en we zetten ons in om de milieuvoordelen van digitaal drukken te maximaliseren.

Onze moderne machines verminderen de afvalproductie aanzienlijk. Daarnaast wordt ons personeel getraind en bewust gemaakt van het verminderen van afval. Het grondstofafval kan in veel gevallen worden gerecycled, denk aan OPP. Alle andere afvalstromen worden versnipperd, samengeperst en apart ingezameld.

We zijn een project gestart voor optimaal en verantwoord waterbeheer. Met behulp van een waterzuiveringssysteem wordt het regenwater opgevangen en gebufferd voor gebruik in de productie in een gesloten kringloopsysteem. De oplosmiddelen worden na verdamping opgevangen en gedestilleerd voor hergebruik. De resterende oplosmiddelen worden afgebroken door middel van een biofilterinstallatie.

Er is een energie-installatie geïmplementeerd om de warmte die vrijkomt bij de drukpersen om te zetten in herbruikbare energie. Deze teruggewonnen energie wordt op zijn beurt gebruikt voor de interne ventilatie en airconditioning.

We willen zoveel mogelijk gebruik maken van alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie. Zo is de installatie van zonnepanelen op een van onze productielocaties goed voor meer dan 25% van het energieverbruik. Bovendien resulteert dit in een gemiddelde CO2 reductie van 31 ton per jaar voor alleen die locatie.

Aarzel niet en contacteer ons