Privaatsuspoliitika

Käesoleva deklaratsiooni eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas me kogume ja töötleme isikuandmeid, mis on meie poolt. Asteria Group, Packaging PrintCo NV ametlik kaubamärk, mille peakontor asub Belgias, aadressil Gullegem, Westlaan 2, ja mille ärinumber on 0701.960.690 (edaspidi "meie").

Kui ei ole sätestatud teisiti, oleme meie poolt meie teenuste ja tegevusega seoses kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Me väärtustame teie privaatsust ja tagame, et teie meiega jagatud isikuandmeid käsitletakse hoolikalt. Käesolevas avalduses selgitame, kuidas me seda teeme. Kui teil on selle kohta küsimusi, aitame teid hea meelega. Saate meiega ühendust aadressil: marketing@asteriagroup.eu

Milliseid isikuandmeid me kogume?
Me töötleme teie isikuandmeid, sest te kasutate meie teenuseid ja/või annate need andmed meile ise. See, milliseid isikuandmeid me kogume, sõltub teie konkreetsest olukorrast või konkreetsetest tegevustest või pakutavatest või soovitud teenustest.
"Isikuandmed" - mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Eelkõige kogume haldus- ja kontaktandmeid. See võimaldab meil teid tuvastada või teiega ühendust võtta või teiega äri teha, kui olete tarnija või äripartner. Need isikuandmed, mida me võime töödelda, võivad olla järgmised:

Nimi ja perekonnanimi
Aadressi andmed
Telefoninumber
E-posti aadress
IP-aadress

Andmed teie tegevuse kohta meie veebisaidil

Me ei kogu ega töötle tundlikku teavet, näiteks andmeid, mis on seotud etnilise päritolu, usuliste veendumuste, füüsilise või vaimse tervise või seksuaalse sättumuse kohta. Kui meile esitatakse selliseid isikuandmeid, ei kasuta me neid ja kustutame need.
Meie veebisait ja/või teenus ei kavatse koguda ega töödelda alla 16-aastaste isikute isikuandmeid.

Kuidas me saame teie isikuandmeid?
Teie isikuandmeid võidakse koguda mitmel viisil, sealhulgas siis, kui:

Te täidate Asteria Groupi poolt väljastatud (veebipõhise) vormi.
Te osalete Asteria Groupi ja/või selle tütarettevõtete korraldatud üritusel (messil) või tegevuses.
Te tellid Asteria Groupi ja/või selle tütarettevõtete uudiskirja.
Te osalete Asteria Groupi ja/või selle tütarettevõtete poolt avaldatud uuringutes.

Me võime saada teie isikuandmeid otse teilt või kolmandate isikute kaudu.
Kui me seda teeme, palume nendel kolmandatel isikutel kinnitada, et andmed on saadud seaduslikult ja et meil on õigus kasutada neilt saadud andmeid.

Milleks me teie isikuandmeid vajame?
Me võime kasutada teie isikuandmeid, et teavitada teid meie tegevustest, üritustest, teenustest, eripakkumistest või uudiskirjadest, mis meie arvates võiksid teid huvitada.
Kui te ei soovi enam sellist teavet saada, võite paluda meil oma andmed kustutada.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?
Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui (i) oleme saanud teie eelneva nõusoleku, (ii) meilt nõutakse seda määruse või õigusliku menetluse alusel või (iii) meilt nõutakse seda seadusandlike või õigusasutuste poolt.
Lisaks kasutame teatud alltöövõtjaid, nagu näiteks IKT-firmad meie veebisaitide hooldamiseks ja haldamiseks, uuringubürood, turundusagentuurid, et anda osa meie teenustest neile allhankena. Neid alltöövõtjaid ei peeta kolmandateks isikuteks. Me sõlmime töötlemislepingu ettevõtjatega, kes töötlevad teie andmeid meie nimel, et tagada sama turvalisuse tase ja kaitsta teie andmete konfidentsiaalsust.
Me tagame, et need alltöövõtjad võtavad vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et teie isikuandmeid seaduslikult ja õiguspäraselt töödelda ning mitte mingil juhul ei avalda neid kolmandatele isikutele.

Kus me teie isikuandmeid töötleme ja säilitame?
Me töötleme ja säilitame teie isikuandmeid Belgias või mõnes muus riigis, kus meie teenusepakkujatel on rajatised. Meie selge eesmärk on siiski tagada, et teie isikuandmed jäävad Euroopa Liitu.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Me säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas avalduses nimetatud töötlemise eesmärgil. Teie isikuandmeid säilitatakse ja kasutatakse ka nii kaua, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks või meie lepingute jõustamiseks. Kui teil on selle kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil marketing@asteriagroup.eu.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?
Teie isikuandmeid peetakse rangelt konfidentsiaalseks. Me võtame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta esitatud ja kogutud isikuandmeid hävitamise, kadumise, juhusliku või ebaseadusliku juurdepääsu või muu isikuandmete loata töötlemise eest.

Millised õigused teil on?
Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid muuta või kustutada.

Kas soovite näha oma isikuandmeid?
Teil on alati õigus oma isikuandmetega tutvuda ja neid kontrollida.
Selleks, et saada juurdepääs oma isikuandmetele, peate te esitama meile kirjaliku taotluse järgmiselt: e-posti aadressil marketing@asteriagroup.eu või kirjalikult järgmisel postiaadressil: Westlaan 2, 8560 Gullegem.

Muuta või kustutada oma isikuandmeid?
Teil on alati õigus nõuda ebaõigete, ebatäielike, ebasobivate või aegunud isikuandmete eemaldamist või parandamist. Nende õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust järgmiselt: e-posti teel: marketing@asteriagroup.eu või kirjalikult järgmisel postiaadressil: Westlaan 2, 8560 Gullegem.

Vastuseis töötlemisele või nõusoleku tagasivõtmine?
Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele või võtta tagasi eelnevalt antud nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks. Selleks võtke meiega kirjalikult ühendust: e-posti aadressil marketing@asteriagroup.eu või kirjalikult järgmisel postiaadressil: Westlaan 2, 8560 Gullegem.

Selle õiguse kasutamisel märkige selgelt, milliste töötlemistoimingute vastu te olete või millise nõusoleku soovite tagasi võtta. Pange tähele, et teatud töötlemistoimingute vaidlustamine või nõusoleku tagasivõtmine teatud isikuandmete töötlemistoiminguteks võib tähendada, et teid ei teavitata enam meie pakutavatest tegevustest või teenustest või et te ei saa neid enam kasutada.
Kui soovite oma õigusi kasutada, palume teil esitada meile tõendid oma isikusamasuse kohta, et vältida teie isikuandmete loata avalikustamist või töötlemist.

Küsimused või kaebused?
Kui teil on küsimus või kaebus meie isikuandmete töötlemise, teie õiguste kasutamise või käesoleva avalduse kohta, võtke meiega ühendust järgmiste kanalite kaudu:

e-posti aadressil marketing@asteriagroup.eu või kirjalikult järgmisel postiaadressil: Westlaan 2, 8560 Gullegem.

TELLIGE MEIE UUDISKIRI

Sertifitseerimise allalaadimine

Täitke oma andmed allpool ja me saadame teid kohe edasi, et vaadata sertifitseerimise üksikasju.