Privatlivspolitik

Formålet med denne erklæring er at informere dig om den måde, hvorpå personoplysninger indsamles og behandles af os, den Asteria Groupdet officielle varemærke for Packaging PrintCo NV, med hovedkontor i Belgien på adressen Gullegem, Westlaan 2, med virksomhedsnummer 0701.960.690 (herefter "vi").

Medmindre andet er angivet, er vi dataansvarlige for de personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med vores tjenester og aktiviteter. Vi værdsætter dit privatliv og sikrer, at de personlige data, du deler med os, behandles med omhu. I denne erklæring vil vi forklare, hvordan vi gør det. Hvis du har spørgsmål om dette, vil vi med glæde hjælpe dig. Du kan kontakte os på: marketing@asteriagroup.eu

Hvilke personlige data indsamler vi?
Vi behandler dine personlige data, fordi du bruger vores tjenester, og/eller fordi du selv giver os disse data. Den type persondata, vi indsamler, afhænger af din specifikke situation eller de specifikke aktiviteter eller tjenester, der tilbydes eller anmodes om.
"Personoplysninger" betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Vi indsamler især administrative oplysninger og kontaktoplysninger. Det giver os mulighed for at identificere eller kontakte dig eller gøre forretninger med dig, hvis du er en leverandør eller en forretningspartner. Disse personlige data, som vi kan behandle, kan være følgende:

Navn og efternavn
Adresseoplysninger
Telefonnummer
E-mail-adresse
IP-adresse

Data om dine aktiviteter på vores hjemmeside

Vi indsamler eller behandler ikke følsomme oplysninger, f.eks. oplysninger om etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, fysisk eller psykisk helbred eller seksuel orientering. Hvis sådanne personlige data gives til os, vil vi ikke bruge dem, og vi vil slette dem.
Vores hjemmeside og/eller service har ikke til hensigt at indsamle eller behandle personlige data vedrørende personer under 16 år.

Hvordan får vi fat i dine personlige data?
Dine personlige data kan indsamles på forskellige måder, herunder når:

Du udfylder en (online) formular udstedt af Asteria Group.
Du deltager i en begivenhed (messe) eller aktion arrangeret af Asteria Group og/eller dets datterselskaber.
Du abonnerer på et nyhedsbrev fra Asteria Group og/eller dets datterselskaber.
Du deltager i undersøgelser offentliggjort af Asteria Group og/eller dets datterselskaber.

Vi kan indhente dine personlige data direkte fra dig eller gennem tredjeparter.
Hvis vi gør det, beder vi disse tredjeparter om at bekræfte, at oplysningerne er indhentet på lovlig vis, og at vi har ret til at bruge de data, vi har fået fra dem.

Hvad skal vi bruge dine personlige data til?
Vi kan bruge dine personlige data til at informere dig om vores aktiviteter, begivenheder, tjenester, særlige tilbud eller nyhedsbreve, som vi tror, du vil være interesseret i.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne oplysninger, kan du bede os om at slette dine data.

Hvem deler vi dine personlige data med?
Vi deler ikke dine personlige data med tredjeparter, medmindre (i) vi har modtaget dit forudgående samtykke, (ii) vi er forpligtet til at gøre det i henhold til lovgivning eller juridisk proces, eller (iii) vi bliver bedt om at gøre det af lovgivende eller retslige myndigheder.
Derudover bruger vi visse underleverandører som f.eks. IKT-virksomheder til vedligeholdelse og administration af vores websteder, studiebureauer, marketingbureauer for at outsource en del af vores tjenester til dem. Disse underleverandører betragtes ikke som tredjeparter. Vi indgår en behandlingsaftale med virksomheder, der behandler dine data på vores vegne, for at garantere det samme sikkerhedsniveau og for at beskytte fortroligheden af dine data.
Vi sikrer, at disse underleverandører træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at behandle dine personoplysninger lovligt og lovligt og under ingen omstændigheder videregiver dem til tredjeparter.

Hvor behandler og opbevarer vi dine personlige data?
Vi behandler og opbevarer dine personlige data i Belgien eller i et andet land, hvor vores tjenesteudbydere har faciliteter. Det er dog vores klare hensigt at sikre, at dine personlige data forbliver inden for EU.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?
Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt for de formål med behandlingen, der er nævnt i denne erklæring. Dine personlige data vil også blive opbevaret og brugt, så længe det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, for at bilægge tvister eller for at håndhæve vores aftaler. Hvis du har spørgsmål om dette, bedes du kontakte os på marketing@asteriagroup.eu.

Hvordan sikrer vi dine personlige data?
Dine personlige data betragtes som strengt fortrolige. Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de leverede og indsamlede persondata mod ødelæggelse, tab, utilsigtet eller ulovlig adgang eller anden uautoriseret behandling af persondata.

Hvilke rettigheder har du?
Du har ret til at få adgang til, ændre eller slette dine personlige data.

Vil du se dine personlige data?
Du har altid ret til at få adgang til og inspicere dine personlige data.
For at få adgang til dine personlige data skal du sende en skriftlig anmodning til os på følgende måde: via e-mail: marketing@asteriagroup.eu eller skriftligt til følgende postadresse: Westlaan 2, 8560 Gullegem

Ændre eller slette dine personlige data?
Du har altid ret til at få ukorrekte, ufuldstændige, upassende eller forældede personlige data fjernet eller rettet. For at udøve disse rettigheder bedes du kontakte os på følgende måde: via e-mail: marketing@asteriagroup.eu eller skriftligt til følgende postadresse: Westlaan 2, 8560 Gullegem

Indsigelse mod behandling eller tilbagetrækning af samtykke?
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller til at trække dit tidligere givne samtykke til den specificerede behandling af dine personoplysninger tilbage. For at gøre dette bedes du kontakte os skriftligt: via e-mail: marketing@asteriagroup.eu eller skriftligt til følgende postadresse: Westlaan 2, 8560 Gullegem

Når du udøver denne ret, bedes du tydeligt angive, hvilke behandlingsaktiviteter du modsætter dig, eller hvilket samtykke du ønsker at trække tilbage. Bemærk, at indsigelse mod visse behandlingsaktiviteter eller tilbagetrækning af samtykke til visse behandlingsaktiviteter, der involverer dine personlige data, kan betyde, at du ikke længere er informeret om eller i stand til at bruge de aktiviteter eller tjenester, vi tilbyder.
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, vil vi bede dig om at bevise din identitet for at forhindre uautoriseret offentliggørelse eller behandling af dine personlige data.

Spørgsmål eller klager?
Hvis du har et spørgsmål eller en klage om vores behandling af personoplysninger, om udøvelsen af dine rettigheder eller om denne erklæring, bedes du kontakte os via følgende kanaler:

via e-mail: marketing@asteriagroup.eu eller skriftligt til følgende postadresse: Westlaan 2, 8560 Gullegem

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Download certificering

Udfyld dine oplysninger nedenfor, så sender vi dig direkte videre for at se certificeringsoplysningerne.